<

 

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.be

www.archiefrestauratie.be

www.papier-restauratie.be

www.antiek-dumarey.be
 


<

www.papier-restauratie.be

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.be

www.archiefrestauratie.be

www.antiek-dumarey.be


Restauratie ; Academische Master in de Conservatie en Restauratie ; Conservatie Restaurator ; Restaurateur ; Herstellen ; Erfgoed ; Monumenten ; Restaureren ; Conserveren ; Masterproef ; Restauratie hout ; Restauratie meubels ; Restauratie van schilderijen ; Restauratie bouw ; Restauratie boeken ; restauratie van foto's; Restauratieloket ; Platform voor restauratoren ; Restauratiewerken ; Preservatie ; Preserveren ; Restauratie keramiek ; Restauratie van glas ; Molenbouwers  ;Monumentenzorg ; Kunst ; Instandhouding ; restaurator foto's; restauratie perkamentBewaren ; Bewaring ; Restauratie Biënnale; Restauratiebeurs; ECCO ; Deonthologische; oldtimer restauratie; restauratie glas; restauratie van metal; restauratie van textiel; code; restauratie gebouwen ; Subsidies ; Röntgenonderzoek ; Restauratiebeurs ; Forum ; Herstellingen ; Restaurator van textiel ; Restaurator papier ; Restauratie metaal  ; Restauratieambachten ; kunstambachten ; antiek; kunst; restauratie van kunstvoorwerpen; Restauratievakman ; Restauratievakmensen  ; Restauratiematerialen ; Premie ; Restauratiemateriaal ; Restauratiegereedschap ; Restauratietechnieken  ; Restauratie oldtimer ; Restauratie poppen  ; Beroepscode ; Restauratiepremie ; Restauratieopleiding ; Restauratie historische gebouwen Cultuurvoorwerpen ; Restauratie architect ; Archeologie ; Antiek ; Restauratieatelier ; Atelier ; Restauration ; Restoration ; Restauratie  onderzoek ;bouwtechniekenMultidisciplinaire samenwerking ; Workshop  symposia ; samenwerking ; Kennisplatform ; Openbare aanbesteding ; Glas in lood ; Vacatures ; Renovatie ; Renovatiepremie ; Gevelreiniging ; Vochtbestrijding ; Freelance ; Instellingen Calamiteiten ; Restauratie schrijnwerk ; Steenkapper ; Siermetser  ; Behoudsmedewerker ;  Museum   Musea ; Archief Archieven ; Bibliotheek ; Bibliotheken ; Verzamelaars ; restauratie beren; Verzamelingen ; hogeschool; Collecties  ; Restauratieverslag ;   Restauratieofferte ; Restauratiekosten ;  Muurschilderingen ; OCMW ;  restauratie muurschilderingen; Kerkfabrieken ; Smeedwerk Restauratieaannemer ; Restauratie aannemer ; Restauratieproject  ; Consolideren ; restauratie papier;  Reconstrueren ; Restauratieplan ; Universiteit Antwerpen, Ecole Nationale Superieure des arts visuels de La Cambre, Ecole Suprieure des arts Saint-Luc, Restauratieaanpak; restauratie van aardewerk ; Restauratiebehandeling ; Erfgoedconsulent ; Archeologische dienst ; Zuurvrij ; Ontzuren ; Tentoonstellen ; restaurator archeologie; Tentoonstelling; restaurator hout ; Academische Bachelor in de Conservatie en Restauratie ICCOM Vakvereniging   ; Beroepsvereniging Meubelrestauratie ; Schilderijenrestauratie ; Kalkpleisters ; Stuc  ; Sgraffito ; Verguldingen Offerte  ; Muziekinstrumenten Speeldozen Klokken ; Metselwerken ; Dakwerken  ; Reinigen; restaurator glas  ; Opkuisen  ; Restaurateur zoeken ; Miniaturen Manuscripten ; Orgel  ; Orgelbouwer ;  Topstukkendecreet  ; Topstukken ; evenementen; events,  Patrimonium  ; restauratie produkten; restaurator schilderijen; restaurator keramiek; restaurator aardewerk; restaurator metaal; restaurator steen; restauratie steen;  Kunst patrimonium; restauratie advies ; Educatie ; Provincies ; Onroerend erfgoed ; Beschermde gebouwen ; Beschermd monument ; Schimmelbestrijding , Stage;
restaurator
restaurator
restaurator
Home     Professionelen    Adverteren     Aangeboden/Gevraagd
restauratieloket, restauratie, restaurator, restaurateur
restaurator, restaurateur, restauratie, restauratoren, restauratievakmensen
Vacatures/Aanbestedingen      Stageplaatsen      Contact
 Vacatures/Aanbestedingen
 Stageplaatsen
 Contact
Over ons
 Aangeboden/Gevraagd
Leveranciers
Nieuws
Blijf op de hoogte
Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf geïnformeerd over nieuwe technieken, projecten evenementen, symposia...

   
Ik ben professioneel
Ga naar de siteEvenementen
Opleidingen
Projecten
www.restauratieloket.be
contacteer ons: info@restauratieloket.be
Restauratoren
& vakmannen
I Restauratie forum


Conservator-restaurator weergeven op een grotere kaart
Restaurator-conservator zoeken op kaart

 Home
Share |
Partner links
Disclaimer      |
zoek een restaurateur, restaurator of restauratievakman
 Link naar ons


 Professionelen
 Adverteren
Niet tegenstaande dat we in België met zo'n 400 actieve restauratoren en restauratievakmensen zijn blijkt de zoektocht naar een geschikte restaurateur voor een bepaalde restauratie en/of conservatie opdracht moeilijk omdat veel mensen nog steeds niet weten wat er op dit vlak allemaal mogelijk is en bij wie ze terecht kunnen. Veel restauratoren, halen zelf de werken op bij musea, archieven, bibliotheken, ect... of laten te restaureren objecten komen via een gespecialiseerd verhuisbedrijf, verder werken ze achter de muren van hun atelier waar maar zelden mensen over de vloer komen. Het is dan ook niet te verwonderen dat de gemiddelde leek niet eens weet dat men bijvoorbeeld ook papier en glas kan restaureren. En als men het al weet, denkt men nog te vaak dat dit diensten zijn die alleen voor musea weg gelegd zijn. De nood om als restaurateur meer naar buiten te komen is met andere woorden groot.

Een andere reden waarom de nood aan een restauratoren portaalsite in België groot is, is omdat het als restaurateur dikwijls moeilijk is om aan al zijn nodige materiaal en producten te geraken. De Belgische restaurateur moet voor zo'n 80% van zijn leveranciers immers beroep doen op buitenlandse verdelers (Duitsland, Frankrijk, Engeland, Nederland).  Restauratieloket zal er zijn best voor doen binnenkort dus ook een database met leveranciers aan te bieden.

Restauratieloket biedt tevens dé mogelijkheid tot het uitwisselen van expertise tussen collega's. Bij conservatie en restauratie wordt men heel dikwijls geconfronteerd me mengvormen. Een deel van het object bestaat bijvoorbeeld uit papier, een deel is textiel en een ander stuk is hout. Men kan niet van alles op de hoogte zijn en een multidisciplinaire samenwerking dringt zich dus op. Netwerken is dus de boodschap! Daarbij biedt restauratieloket dé mogelijkheid aan restauratiebedrijven om openstaande vacatures ingevuld te krijgen of vindt men er als restaurateur tal van openbare aanbestedingen voor restauratie en/of conservatie werkzaamheden.

Het is van uitermate belang om als conservator-restaurateur of restauratievakman op de hoogte te blijven van de meest recente technische en wetenschappelijke ontwikkelingen in ons vak. Daarom is het belangrijk geregeld deel te nemen aan conferenties, workshops en symposia. Daarnaast bestaat er ook heel wat vakliteratuur voor restauratoren. Heel wat van deze tijdschriften zijn ook gewoon online raadpleegbaar. Hier geven we u een overzicht.


Welkom bij RESTAURATIELOKET.BE
Hier vindt u een onafhankelijke portal site om restauratoren en/of restauratievakmannen in Europa per restauratie discipline eenvoudig terug te vinden. De site wordt dagelijks bijgewerkt met nieuwe projecten, vacatures, aanbestedingen, nieuwe abonees en evenementen. Een ideale manier om de meest geschikte restaurator te vinden! En de ideale manier om als restaurateur up-to-date te blijven en contacten te leggen en onderhouden met uw collega's. Zie ook onze " recente updates "pagina!

Op de websites www.restauratieloket.be die uitgegeven door onze non-profit organisatie Restauratieloket kunnen de bedrijfsgegevens van restauratoren en restauratievakmensen die vermeld worden volledig vrijblijvend aangepast en/of verwijderd worden door een eenvoudige vraag te mailen naar info@restauratieloket.be
Restauratieatelier Dumarey
restauratie
Boekrestauratie - Restauratieatlier Dumarey
 Vakliteratuur