<

 

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.be

www.archiefrestauratie.be

www.papier-restauratie.be

www.antiek-dumarey.be
 


Vacatures      Stageplaatsen      Contact
 Vacatures
 Stageplaatsen
 Contact
Over ons
Home      Professionelen      Aangeboden/Gevraagd
 Professionelen
 Aangeboden/Gevraagd
Leveranciers
Nieuws
Evenementen
Opleidingen
Projecten
www.restauratieloket.be
contacteer ons: info@restauratieloket.be
Restauratoren
& vakmannen
I Restauratie forum


Disclaimer/gebruiksvoorwaarde

 Home
© 2012. Alle rechten voorbehouden. Deze site en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van Restauratieloket tenzij anders vermeld. Voor wat betreft afbeeldingen uit andere collecties heeft Restauratieloket geprobeerd alle rechthebbenden te achterhalen en in te lichten. Als u desondanks denkt dat een bepaalde vermelding van eigenaar of copyricht onjuist of onvolledig is, kunt u altijd contact met ons opnemen (info@restauratieloket.be).Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo's, software,...) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van Restauratieloket behalve in de eventuele gevallen waarin zo'n toestemming niet wordt vereist.

Restauratieloket stelt deze website aan u beschikbaar volgens deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden kunnen regelmatig en zonder kennisgeving aan u door Restauratieloket worden aangepast.

Restauratieloket geeft geen garantie dat de informatie die toegankelijk is via deze site accuraat, compleet of actueel is.
Product-en service specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Restauratieloket aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, noch voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie.
Noch Restauratieloket, noch een van haar bestuurders, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of in verband kan worden gebracht met het gebruik van deze website.


Deze site bevat "links" naar andere sites. Restauratieloket kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het privacy beleid van deze andere sites. Restauratieloket biedt deze "links" uitsluitend voor uw gemak aan, en het opnemen van een "link" impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Restauratieloket van de inhoud van dergelijke sites.


Restauratieloket houdt zich het recht voor om op elk moment de informatie op deze website te wijzigen.
Bij wanprestatie van een restaurator kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.

Restauratieloket geeft geen garanties of verklaringen af met betrekking tot beschikbaarheid van deze site.